Pracujeme na novej verzii portálu Journier

Pracujeme na novej verzii stránky.

Ďakujeme za trpezlivosť a tešíme sa na nové možnosti, ktoré journier ponúkne.